Žinoma, reikia. Paveskime Dievui kiekvieną gyvenimo akimirką. Prašykime Dievo išminties ir kantrybės gyvenimo kelyje. Ištrauka iš Katekizmo:

2660 Melstis kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką sutinkamuose įvykiuose yra viena iš Dievo karalystės paslapčių, apreikštų „mažutėliams“, Kristaus tarnams, palaiminimų vargdieniams. Teisinga ir gera melstis, kad teisingumo ir taikos Karalystės atėjimas paveiktų istorijos eigą, bet taip pat svarbu malda suteikti prasmę paprastiems dienos įvykiams. Bet kuri maldos forma gali būti tas raugas, su kuriuo Viešpats lygina Dievo karalystę.

Į viršų