51. Vairuotojų gailestingosios meilės praktikavimui būdingi du matmenys. Pirmasis reiškiasi rūpinimusi, kad transporto priemonė būtų techniškai saugi, siekiant išvengti sukelti sąmoningą pavojų kito gyvybei. Rūpintis savo transporto priemone taip pat reiškia nesiekti daugiau, negu ji pajėgi duoti. Antrasis matmuo susijęs su meile keliaujantiesiems, kurių gyvybei nevalia kelti pavojaus netinkamais ir neatsargiais manevrais, galinčiais padaryti žalos keleiviams ir pėstiesiems. Žodį „meilė“ čia vartojame norėdami pažymėti daugialypes formas, kuriomis reiškiasi autentiška gailestingoji meilė, t. y. pagarbą, mandagumą, atidumą ir t. t. Geras vairuotojas mandagiai praleidžia pėsčiąjį, neįsižeidžia aplenktas, netrukdo norinčiajam važiuoti greičiau, nekerštauja.