Keliavimas dviračiu gali teikti didelį malonumą ir būti linksmas laisvalaikio leidimo būdas, tačiau tik tokiu atveju, jei važiuojama saugiai ir gerbiant kitus eismo dalyvius. Pasak draudikų, kritikos dėl nepagarbaus požiūrio į dviratininkus dažniausiai sulaukia automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių vairuotojai:

Iš Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos „Kelio pastoracijos gairių“.

31. Žmogaus elgesys išsiskiria gebėjimu tvardytis ir valdytis, nepasiduoti impulsui. Pareiga ugdyti šį asmeninį gebėjimą tvardytis ir valdytis yra svarbi tiek vairuotojo psichologijos požiūriu, tiek turint prieš akis rimčiausius padarinius žmogaus gyvenimui bei sveikatai, taip pat materialinėms gėrybėms avarijos atveju.

Iš Katalikų Bažnyčios katekizmo.

2659 Melstis mes mokomės tam tikrais momentais, klausydamiesi Viešpaties žodžio ir dalyvaudami Jo velykinėje paslaptyje, tačiau visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose mums yra dovanojama Šventoji Dvasia kaip maldos šaltinis. Jėzaus mokymo apie maldą mūsų Tėvui ir apie Jo apvaizdą prasmė yra ta pati: laikas yra Tėvo rankose; mes su Juo susitinkame dabar, ne vakar ir ne rytoj, bet šiandien: „O, kad šiandien išgirstumėte, ką Jis sako! Nebūkite kietaširdžiai“ (Ps 95, 7–8).

19. Tie, kurie Jėzų Kristų pažįsta, kelyje elgiasi išmintingai. Jie negalvoja vien apie save ir nesistengia kuo skubiau nulėkti į tikslą. Jie pastebi kelyje juos „lydinčius“ asmenis, iš kurių kiekvienas turi savo gyvenimą, taip pat trokšta pasiekti tikslą, yra slegiamas savo problemų. Jie žvelgia į juos kaip į brolius ir seseris, kaip į Dievo vaikus. Tokia nuostata išsiskiria vairuotojas krikščionis.

Vilties dorybė.
57. Viltis yra dar viena dorybė, kuria turi išsiskirti vairuotojas ir keliaujantysis. Juk besileidžiantis kelionėn visada puoselėja viltį saugiai pasiekti tikslą – sutvarkyti reikalus ar pasimėgauti gamta, aplankyti garsias ar prisiminimus žadinančias vietas, grįžti į artimųjų glėbį. Tikintiesiems tokios vilties pagrindą, turint prieš akis kelio problemas bei pavojus, teikia tikrumas, jog į tikslą keliaujantį žmogų lydi ir nuo pavojų saugo Dievas. Tikslas pasiekiamas dėl Dievo palydos ir žmogaus bendradarbiavimo.

Iš Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos „Kelių pastoracijos gairių“.

42. Keldami pavojų savo ir kitų gyvybei, žmonių fizinei ir psichinei sveikatai, taip pat vertingoms materialinėms gėrybėms, vairuotojai rimtai nusikalsta, net jei ir nepadaro avarijos, nes bet kuriuo atveju toks elgesys yra rimta grėsmė. Čia taip pat pridurtina, jog daugumos avarijų priežastis yra neatsargumas.

Į viršų