Lapkričio 20 d. čia Mišias aukojo Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas. Grojo Reprezentacinis Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestras (vadovas ir vyriausiasis dirigentas Egidijus Miknius).
Mišiose dalyvavo Vilniaus apskrities Kelių policijos valdybos ir Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai, Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojai. Buvo uždegtos žvakutės žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimui, žuvusių vaikų atminimą simbolizavo žaislas. Visiems Mišių dalyviams buvo dovanojama atšvaitų.

Sakytum: kam jau kam, o kauniečiams surengti svarbiausią metų policijos šventę – lengviausiai iš iš visų.
Kaunas, mūsų laikinoji sostinė, dar mena nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visų jos institucijų, tarp jų policijos, kūrimąsi (ką reiškia valstybei vienas šimtmetis – nesuspėjai mirktelėti, ir nebėr). Šiame mieste dar galima (tiesa, metams bėgant, vis mažiau) sutikti žmonių, menančių aną nepriklausomybę, laiką, vieną iš gražiausių mūsų valstybės istorijoje, ir – šiuo atveju svarbu – ano meto policininkus, tuos „dvimetrinius vyrus mėlynomis uniformomis“.
Tarpukario dvasia dar justi Kauno Senamiestyje ir Naujamiestyje. Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika mena poeto prelato Maironio žingsnius. Pasitempę pareigūnai, vėliavos, Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras greičiausiai būtų patikę jau solidžiam dvasininkui, itin pamėgusiam puošnius gražius dalykus ir malonią draugiją. Ir kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto, kertančio gretimą gatvę, žvilgsnis šiandien atrodytų labiau mylintis nei nepritariantis…

Šį sekmadienį, rugsėjo 25-ąją, Lietuvoje minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Katalikų bažnyčiose per Mišias bus meldžiamasi ir prašoma Dievo palaimos globoti visus keliaujančiuosius, su visuomene bendraus policijos pareigūnai, bus dalijami atšvaitai, kita prevencinė saugaus eismo medžiaga, policijos pareigūnai šiai dienai organizuoja ir kitų renginių.

Rugsėjo 10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jau dešimtą kartą organizavo jaunimo piligriminį žygį nuo Aušros Vartų į Trakus. Šio žygio ištakos siekia 1604 metus, kai visi Vilniaus gyventojai, susibūrę ir melsdamiesi, nužygiavo į Trakus, prie Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslo. Tąkart liovėsi gamtą darkiusios liūtys ir baigėsi badmetis. Šiomis dienomis, atrodo, nebevyksta nei tokių negandų, nei tokių stebuklų. Ir piligrimų būrys gerokai mažesnis. Ar Vilnių dabar kankina nebe liūtys laukuose, o sausra žmonių širdyse? Ar įvykęs žygis palaistė jaunimo širdis?

Saugumas, kaip visuomeninė vertybė, priklauso nuo visuomenės kultūringumo, dvasingumo, dorovinio auklėjimo. Visuomenės ugdymo problemą galima veikti teisinėmis, administracinėmis, inžinerinėmis, švietimo priemonėmis.
Širvintų rajono policijos pareigūnai tai žino. Jie, prasidėjus mokslo metams, vykdo prevencines priemones, ieško būdų, kaip išradingiau nepilnamečiams perteikti saugaus eismo žinias, kad jie taptų saugūs, atsakingi ir kultūringi eismo dalyviai.

Liepos 24 d. Pasieniečių mokykloje baigėsi jaunųjų policijos rėmėjų, jaunųjų šaulių, jaunųjų pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų ir jaunųjų viešojo saugumo tarnybos pagalbininkų vasaros stovykla. Tris pamainas čia aktyviai ir prasmingai leido laiką 300 vaikų iš visos Lietuvos. Jaunimas sportavo, betarpiškai susipažino su policininkų, pasieniečių, ugniagesių-gelbėtojų, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų darbu, gyvai mokėsi mūsų valstybės istorijos.

Liepos 20 d. linksmai nusiteikęs Vilkaviškio jaunimo centro jaunimas išvyko į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje (Lenkija).

Pirmiausia keliauninkai apsistos Elko vyskupijoje, kur vyks pasirengimas susitikimui su popiežiumi Pranciškumi, o iš ten keliaus į Krokuvą, kur vyks pats susitikimas.
Jaunimas linksmai nusiteikęs kelionei. O kad ji neprailgtų, dalyviai prisiminė saugaus elgesio gatvėse ir keliuose taisykles, pėsčiųjų pareigas ir kt.

Liepą surengta stovykla Vilniaus arkivyskupijos ministrantams.

Žinoma, daugiausia dėmesio joje buvo skiriama dvasiniams dalykams. Bet jais neapsiribota – kalbėta ir apie tai, kaip svarbu saugus elgesys keliuose, ką kiekvienas galime padaryti, kad prisidėtume prie savo ir bendrakeleivių gyvybių saugojimo. Užsiėmimą apie saugų ir atsakingą elgesį keliuose vedė Vilniaus kelių policijos pareigūnė Aistė Dijokaitė.
Ministrantai taip pat turėjo progą susipažinti su patrulių darbu ir, svarbiausia, su šauniaisiais mūsų policijos kinologais bei jų augintiniais.

Antri metai Kauno arkivyskupijos jaunimo centras 13 – 18 metų jaunimą pakvietė į stovyklą „Esi vertas daugiau“. Stovykla vyko Padubysio kaime, Zalensų sodyboje, birželio 26 – liepos 1 d. Šiemet į stovyklą atvyko net 77 jaunuoliai iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos vietų. Stovyklautojų užimtumu ir gerove rūpinosi gausus jaunimo centro savanorių būrys, o įvairiose programos dalyse talkino skirtingų organizacijų atstovai.

Šiemet Kauno arkivyskupijos jaunimo centras įsijungė į projektą „Saugokime vieni kitus kelyje“, todėl stovykloje sulaukėme ypatingų svečių. Vieną iš teminių užsiėmimų pravesti atvažiavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai. Jie kalbėjosi su jaunuoliais apie saugų eismą kelyje, atkreipė dėmesį į dviračių eismą ir kaip reikėtų tvarkingai elgtis važinėjant šia transporto priemone. Stovyklautojai galėjo patys sudalyvauti viktorinoje ir gavo dovanų prizų – atšvaitų.

Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ pagalbos centre „Rūpintojėlis“ antradieniais ir penktadieniais renkasi kūrybingi, smalsūs, aktyvūs projekto „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje“ dalyviai. Čia jiems rengiami įvairūs būreliai, mėgstamiausias iš jų – dekupažas.

  

Koks Komunijos skonis? Tokį klausimą dažnai užduoda vaikai, besirengiantys Pirmosios Komunijos sakrametui. Vaikai tebėra smalsūs, atviri pasauliui ir pasirengę jį pažinti visais penkiais pojūčiais. Jiems dar gerokai gyventi iki to laiko, kai pradedi nebepasitikėti savo penkiais ir ieškoti šešto, septinto pojūčio, „vidinio balso“, dar balaižin ko. Klausdami apie Komunijos skonį, vaikai turi omenyje tą nedidelį baltą vaflinį paplotėlį, kurį per Mišias gauna tikintieji, einantys Šventos Komunijos.

Šio klausimo, tik iš pirmo įspūdžio labai paprasto, dažnai sulaukia ir kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Ir atsakymu į jį buvo apdovanoti ne tik vaikai, bet ir visi, kurie gegužės 15-ąją, Sekminių sekmadienį, susirinko į Mišias Vilniaus Švento Ignoto bažnyčioje.

Puslapis 1 iš 2

Į viršų