Rugsėjo 10 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jau dešimtą kartą organizavo jaunimo piligriminį žygį nuo Aušros Vartų į Trakus. Šio žygio ištakos siekia 1604 metus, kai visi Vilniaus gyventojai, susibūrę ir melsdamiesi, nužygiavo į Trakus, prie Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslo. Tąkart liovėsi gamtą darkiusios liūtys ir baigėsi badmetis. Šiomis dienomis, atrodo, nebevyksta nei tokių negandų, nei tokių stebuklų. Ir piligrimų būrys gerokai mažesnis. Ar Vilnių dabar kankina nebe liūtys laukuose, o sausra žmonių širdyse? Ar įvykęs žygis palaistė jaunimo širdis?


Šįmet organizatoriai žygio tema parinko 139 psalmės (14 eil.) žodžius: „Esu nuostabiai padarytas“. Šiandieniame pasaulyje žmogus dažnai vertinamas tik kaip įrankis, kurio dėka uždirbami pinigai. Dažnai vertinama tik tai, kas, anot kitų žmonių ir žiniasklaidos, yra gražu. Šitokioje aplinkoje dažnai suabejojame savo verte, orumu, besąlygiška Dievo meile. Todėl viso žygio metu dvasininkai ir pasauliečiai drąsino jaunimą atrasti savo vertę Dievo akyse.
Prieš pradedant piligriminį žygį, buvo primintos saugaus eismo taisyklės, pravestas instruktažas. Saugumu kelyje rūpinosi savanoriai, vilkintys šviesą atspindinčiomis liemenėmis.